Styrelsen

Styrelsen

Towe Nyberg Gaelok

Ordförande

(Storseglet 53)

Stefan Ekblom

Vice ordförande

(Storseglet 53)

Fredrik Dahlberg

Kassör

(Storseglet 59)

Tom Keskitalo

Sekreterare

(Storseglet 55)

Susanne Stenlund

Suppleant

(Storseglet 53)

Maria Wahlström

Suppleant

(Storseglet 59)

Maurizio Barberis

Valberedning

JImmy Magnusson

Valberedning

Tomas Eriksson

Ord. revisor

FÖRVALTNING

Simpleko

Ekonomisk förvaltare

Jakobsen Properties

Teknisk förvaltare

Styrelsens ansvar


Att sitta i styrelsen är ett viktigt och ibland tidskrävande uppdrag som innebär mycket ansvar. Det innebär inte bara ansvar för fastigheten och dess tekniska funktioner utan även för ekonomin och för att bostadsrättsföreningen ska följa lagen. De som sitter i styrelsen är valda av de medlemmar som bor i föreningen och det är styrelsens uppdrag att företräda medlemmarnas frågor och att arbeta för föreningens bästa.