Ekonomisk förvaltning

Ekonomisk förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen sköts av Simpleko, avtalet avser bland annat följande delar:


 • Löpande registrera och debitera andrahandsupplåtelser
 • Hantering av attestflöden för styrelsen
 • Elektronisk fakturahantering
 • Hantering och distribution av avgiftsavier
 • Underrättelse borgensmän
 • Fakturakontroller av leverantörsfakturor med kontrollattest
 • Skanning av leverantörsfakturor
 • Beräkna och ansvara för utbetalning av styrelsens arvoden
 • Sköta om löpande bokföring och föra huvudbok
 • Hantering av skattefrågor
 • Ekonomiskt stöd kring föreningens lån

Kontakt


Vänligen kontakta Simpleko vid frågor kring avier, autogiro/e-faktura, kontrolluppgifter vid lägenhetsförsäljning m.m

Telefon: 018 - 66 01 60
E-post: brf@simpleko.se