Ekonomisk förvaltning

Ekonomisk förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen sköts av Simpleko.

Avtalet avser bland annat följande delar:


 • Löpande registrera och debitera andrahandsupplåtelser
 • Hantering av attestflöden för styrelsen
 • Elektronisk fakturahantering
 • Hantering och distribution av avgiftsavier
 • Underrättelse borgensmän
 • Fakturakontroller av leverantörsfakturor med kontrollattest
 • Skanning av leverantörsfakturor
 • Beräkna och ansvara för utbetalning av styrelsens arvoden
 • Sköta om löpande bokföring och föra huvudbok
 • Hantering av skattefrågor
 • Ekonomiskt stöd kring föreningens lån


Kontakt


Logga in med BankID för att se dina avier eller lägga ett ärende/-fråga till Simpleko.

Gå då in på portal.simpleko.se/kundportal