Drift och Skötsel

Drift och Skötsel

Den tekniska förvaltningen, sköts genom Aphos förvaltning AB.


I avtalet med Aphos ingår bland annat följande delar i den fasta kostnaden mot föreningen.


- Teknisk förvaltning och felanmälanhantering.

- Mottagning av felanmälan samt Sortering och resursplanering av samtliga garanti- och felanmälningar.

- Garantiärenden lägger Aphos in i Wästbyggs felanmälansystem (Homemaker).

- Fastighetstekniker åker ut till objektet vid behov för bedömning av garanti / felavhjälpande.

- Aphos ronderar fastigheten enligt krysslista samt att de bevakar om det finns driftlarm från anläggningen som

  behöver åtgärdas akut eller kan vänta tills nästkommande rondering.

- Avtalat arbete skall utföras med omsorg, i enlighet med avtalad specifikation och på ett i Övrigt 

  fackmannamässigt sätt.

- Byte av portkoder, justering tidur och kodlås.

- Skötsel av fjärrvärmeanläggning

- Skötsel av värmeåtervinning,FTX

- Skötsel av FTX ventilation

- Renhållning i anslutning till sopbehållare/kasuner.

- Tillsyn av soprummen

- Höstrengöring senast 15 november