Drift och Skötsel

Drift och skötsel

Den tekniska förvaltningen sköts genom Jakobsen Properties AB (JProperties).

I avtalet med dem ingår bland annat följande delar i den fasta kostnaden mot föreningen.


 • Teknisk förvaltning och felanmälanhantering.
 • Mottagning av felanmälan samt Sortering och resursplanering av samtliga garanti- och felanmälningar.
 • Garantiärenden lägger JProperties in i Wästbyggs felanmälansystem (Homemaker).
 • Fastighetstekniker åker ut till objektet vid behov för bedömning av garanti / felavhjälpande.
 • JProperties ronderar fastigheten enligt krysslista samt att de bevakar om det finns driftlarm från anläggningen som behöver åtgärdas akut eller kan vänta tills nästkommande rondering.
 • Avtalat arbete skall utföras med omsorg, i enlighet med avtalad specifikation och på ett i övrigt  fackmannamässigt sätt.
 • Byte av portkoder, justering tidur och kodlås.
 • Skötsel av fjärrvärmeanläggning.
 • Skötsel av värmeåtervinning, FTX.
 • Skötsel av FTX ventilation.
 • Renhållning i anslutning till sopbehållare/kasuner.
 • Höstrengöring senast 15 november.